Izba Pamięci

Regionalna Izba Pamięci powstała w 2020 roku. Jest ona zbiorem lokalnego dziedzictwa, tradycji i pamiątek po przodkach, znalezionych w domowym zaciszu mieszkańców, które gromadził śp. Marek Janczura (nauczyciel historii i regionalista) w tutejszej Szkole Podstawowej. Dzięki niemu możliwe było ocalenie tych cennych przedmiotów od zniszczenia, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków przechowywania.

Utworzenie Lokalnej Izby Pamięci ma na celu kultywowanie tradycji lokalnej, budowanie tożsamości mieszkańców, zachowanie dziedzictwa lokalnego, ocalenie i udostępnienie mieszkańcom pamiątek, będących namacalnym dowodem życia naszych przodków, szerzenie tradycji wiejskiej, nauki o ludowości, kulturze, edukację i wychowanie obywatelskie, patriotyczne (mając bowiem na uwadze zachowanie młodego pokolenia w duchu patriotycznym, należy sięgać do korzeni naszych przodków, aby nie zatracać naszej tożsamości narodowej), oraz integrację środowiska lokalnego.

Zgromadzone w niej eksponaty świadczą o wspaniałej historii naszej miejscowości, są nośnikiem pamięci, oraz tworzą swoiste archiwum wiedzy lokalnej.

Obecnie w zbiorach znajdują się przedmioty codziennego użytku, kołowrotek, , żelazka na duszę, lampy naftowe, żarna, pamiątki, menażki, kapsuła czasu z 1928 roku, kronika gminy Horyniec, zdjęcia, gazety. Zwiedzający mogą dotykać wybranych eksponatów, zobaczyć jak używało się rożnych narzędzi, których już średnie pokolenie może nie pamiętać. Zainteresowany turysta kulturowy otrzyma tu wiedzę o ocalałych „zabytkach” ruchomych i nieruchomych oraz specyfice ich epoki, klimacie czasów, z których pochodzą.

Izba Pamięci  stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego (materialnego i duchowego). Zawiera ślady – świadectwa przeszłości całej gminy Horyniec-Zdrój.

Zachęcamy mieszkańców do wzbogacania Izby Pamięci o kolejne eksponaty.

Zwiedzanie możliwe jest w godzinach pracy biblioteki.